Commitees

Finance Committee

 • Lloyd Mhishi – Chairperson
 • Charles P Manhiri
 • Patience Munetsi Patongamoyo
 • Luke Matimba

Disciplinary and Claims Committee

 • Luke Matimba – Chairperson
 • Lloyd Mhishi
 • Audrey N. Kwangwama
 • Charity Matambanadzo
 • Jackie Ndengu
 • Charles P Manhiri
 • Desire Dube

Board of Examiners

 • Audry Kwangwama – Chairperson
 • Patience Munetsi Patongamoyo
 • Rodgers Matsikidze
 • Desire Dube
 • Charity Matambanadzo

Accounts Review Committee

 • Patience Munetsi Patongamoyo – Chairperson
 • Luke Matimba
 • Charles P Manhiri
 • Jackie Ndengu